תצפית

סיור וירטואלי-קולי 360ᵒ

באפשרותכם לסייר מהכורסה ברחבי המצודה, בחצר, בחללים השונים ובאולמות שבהם הוצגה תערוכת הקבע, וכל זאת בליווי מדריך קולי והסברים נוספים על חלק מהפריטים בתצוגה

* מומלץ לצפות במסך מלא + רמקולים! גם במובייל