food

אוכל - חגים ואירועים מיוחדים

אילו מאכלים מתבשלים במטבחים המגוונים של בני הדתות והעדות השונים? מה אוכלים בירושלים בחגים? ואילו אירועי-אוכל היסטוריים ותרבותיים התרחשו בעיר? 

מקום שמור - על מצות שמורות בירושלים
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 13/04/2022
שמור לי עליה
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 13/04/2022
ליל סדר ב"ארמון" בצל מלחמה
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 22/03/2022
לא רק אוזני המן - מאכלי פורים בירושלים
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 16/03/2022
שנהיה לראש - סימני ראש השנה בירושלים
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 05/09/2021
ה"תארוחה" - אוכלים בירושלים
מוזיאון מגדל דוד | 12/07/2021
"המירנדה דה חנוכה" - תהלוכה, סעודה חגיגית, אורז ושעועית
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 31/10/2016