london

לונדון בירושלים

תרבות ברחבי העיר (1917–1948)

התערוכה לונדון בירושלים ביקשה להסיט את המבט מירושלים הפוליטית, הדתית, הסמלית והנכספת, אשר מרבים לעסוק בה כאשר בוחנים את ההיסטוריה של העיר, ולתת במה לתושבי ירושלים, פרנסיה וצרכניה – נקודת מבט השמורה בדרך כלל לעיר תל אביב. התערוכה שפכה אור על חיי החברה והתרבות בירושלים בפרק זמן קצר אך רב השפעה בתולדות העיר: שלושים שנות המנדט הבריטי. בתקופה זו הבשילו תהליכי מודרניזציה שהחלו כבר בשלהי המאה התשע-עשרה, וקמו יוזמות חדשות אשר הביאו לשגשוגה הכלכלי והתרבותי של ירושלים, אשר השפעתן ניכרת עד היום.

הבריטים החלו את דרכם בארץ כשלטון כיבוש צבאי, והחל מיולי 1922 פעלו על פי כתב המנדט שניתן להם על ידי חבר הלאומים. נוכחותם כאן כבעלי "מנדט" לפתח את הארץ מיצבה אותם כפטרונים לרגע, ואפשרה להם לבטא גישות אימפריאליות כלפי המרחב העירוני והתרבות המתקיימת בו. בירושלים, שלא כמו במרבית חלקי הארץ, ישבו לא רק פקידי השלטון הבריטיים אלא גם קהילה אזרחית בריטית, נשים וילדים, שקיימה כאן חיי יומיום. חברי הקהילה, שנהו אחר התרבות המוכרת להם מבית וביקשו לקיים את מנהגיהם ומורשתם, יצרו בעיר אפשרויות חדשות. גלי הגירה של בורגנות יהודית וערבית, שהחלו להגיע לירושלים בסוף שנות העשרים של המאה, תיבלו בתבלינים חדשים את המרקם החברתי של העיר. בקרב התושבים הוותיקים, היהודים והערבים, נרקמו מכבר זהות משותפת ותחושת שייכות לעיר, וכעת הביאו עמם המהגרים מטען תרבותי בניחוח אירופי וחיפשו דרך לתת לו ביטוי במקומם החדש.

שילוב נסיבות אלו יצר בירושלים מצע פורה לפעילות חברתית ענפה והניח את היסודות למוסדות תרבות. כך החלו לפעול תזמורות, קבוצות מחול ותיאטרון, בתי קפה ובתי קולנוע, סלונים פרטיים ואירועי תרבות ציבוריים ואוניברסיטאיים. לצד קפה הפינג'אן המסורתי אפשר היה למצוא כעת וויסקי סקוטי והוגשו אויסטרים (צדפות ים). על במות העיר הופיעו הזמרת המצרייה אום כלת'ום (1931) והמנצח האיטלקי הקלאסי ארטורו טוסקניני (1936); במגרשי הטניס והקריקט שנבנו בעיר חבטו בכדור חיילים בריטים, ותושבים יהודים וערבים התחרו זה בזה באירועים רבי משתתפים; ומאולפן הרדיו ברחוב הנסיכה מליסנדה בקעו צלילי עוד וכינור, פסנתר ושירה. וכל העת לא חדלה ירושלים, כמו ירושלים, לאתגר את חיי תושביה במאורעות פוליטיים, חברתיים וביטחוניים שהשפיעו גם על זירת התרבות.
 
התערוכה לונדון בירושלים התבוננה באירועים שהתקיימו זה לצד זה באותו המרחב העירוני, שהות משותפת שלעתים יצרה ביניהם מיזוג מרתק. התערוכה שרטטה פרופיל חלקי של קולות התרבות שנכחו כאן לרגע בתקופת השלטון הבריטי. חלקם חלפו כלא היו, אך חלקם נוכחים ומהדהדים בעיר עד היום. הצגתה של התערוכה במגדל דוד, שהיה מוקד תרבותי ואמנותי מרכזי בשנים הנידונות, העניקה לה נופך מיוחד ומהווה סגירת מעגל סימבולית בחלוף מאה שנים מאז ראשית המנדט הבריטי בירושלים.
 
 אוצרות: ליאת מרגלית ועינבר דרור לקס
 עיצוב התערוכה: סטודיו דה לנגה

שדרגו את הביקור בירושלים