סינמה ירושלים

סינמה ירושלים

מצלמה מתעדת עיר – בין ראינוע לקולנוע

מסע קסום לאורך חומת המצודה של מגדל דוד אל מאה שנות קולנוע בירושלים. התערוכה הציגה קטעים מסרטים נדירים אשר תיעדו את ירושלים, וחשפה באמצעותם את השינויים שחלו בנוף האורבאני והאנושי בעיר במאה השנים האחרונות. בד בבד עקבה התערוכה אחר ההתפתחויות שחלו במדיום הקולנועי מאז המצאת הראינוע ובתמורות שחלו בתפיסת העיר ירושלים על ידי מתעדיה מאז סוף המאה ה-19.

בתערוכה הוקרנו קטעים מתוך סרטים תיעודיים ידועים, לצד סרטי חובבים וקטעי סרטים ביתיים, שנחשפו לראשונה לפני הציבור הרחב. קטעי הסרטים ייצגו שבע תקופות של תיעוד קולנועי בירושלים: השנים 1897-1917, שנות העשרים, שנות השלושים, שנות הארבעים, בין השנים 1947-1949- המלחמה בירושלים, מלחמת ששת הימים ועידן הטלוויזיה.

בין הסרטים שהוקרנו בתערוכה נכלל סרט הקולנוע הראשון שצולם בירושלים. הסרט הופק בשנת 1897, זמן קצר לאחר המצאת מצלמת הקולנוע הראשונה על ידי האחים לומייר, ותעד את הגעתה של הרכבת הראשונה לירושלים.

אוצרת התערוכה: אדווה מגל.
התערוכה נערכה בשיתוף עם סינמטק ירושלים וארכיון סם שפילברג.

שדרגו את הביקור בירושלים