פלמח

ירושלים – עיר ובליבה פלמ"ח

מקבץ צילומים המתעד את רגעי הגבורה של הפלמ"ח בירושלים, את אירועי מלחמת השחרור, את פריצת המצור על ירושלים ואת קרב הראל, כפי שנתפסו בעדשת המצלמה בזמן אמת. בין הצילומים שהוצגו שולבו תמונות מבוימות המציגות את "יפי הבלורית והתואר" של אותם הימים ולצידם לא מעט צילומים דוקומנטריים, שהצטרפו לכדי מסמך היסטורי מרגש.

מרבית הצילומים הוצגו בתערוכה לראשונה, וגילויים הפתיע גם את ההיסטוריונים העוסקים בתקופה. לפתע, בחלוף 50 שנה, הגיחו מן האוספים הפרטיים ומנבכי הארכיונים צילומים לא מוכרים המתעדים רגעים שנשכחו מחיי החטיבה ומחיי העיר באותם ימים גורליים.

את הכנת התערוכה ליווה חיים חפר, ותיק הפלמ"ח, אשר הוסיף כיתוביות לצילומים, והעניק נופך אישי ואינטימי.

אוצר התערוכה: ניסן פרז

שדרגו את הביקור בירושלים