food

אוכל - חגים ואירועים מיוחדים

אילו מאכלים מתבשלים במטבחים המגוונים של בני הדתות והעדות השונים? מה אוכלים בירושלים בחגים? ואילו אירועי-אוכל היסטוריים ותרבותיים התרחשו בעיר? 

The Marenda de Hanukkah
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 05/12/2021
Ta'Arucha - Eating in Jerusalem Exhibition
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 05/08/2021