food

חומרי גלם

כל טבח יגיד לכם שהכל מתחיל בטיב חומרי הגלם. אילו חומרי גלם היו מצויים בתקופות השונות בעיר, ומה הכינו מהם? כיצד חומרי גלם שהביאו איתם מארצות רחוקות כובשים, עולי הרגל, ותושבים חדשים השפיעו על המטבח המקומי? כיצד אותו חומר גלם מתבשל במטבחים של בני עדות ודתות שונים? היכנסו איתנו אל המזווה ההיסטורי של ירושלים - אל הסיפורים של העיר הזו דרך הטעמים המשתנים של הירקות, הפירות, הדגנים, התבלינים, הבשר והדגים. 

The Urfan Jews are Coming
מוזיאון מגדל דוד | 11/07/2022
Ovens, Bread and Cholent
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 25/07/2021
An Almond for Your Health
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 13/06/2021
Eating Bananas with Honey in the Shadow of the Dome of the Rock
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 06/06/2021
Jerusalem Artichoke - Metamorphosis of a Mistake
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 24/05/2021
The Eggplant
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 23/05/2021