אנשים וקהילות

The Urfan Jews are Coming
מוזיאון מגדל דוד | 11/07/2022
"The meal before the fast of Tisha B’Av ( the 9th day of the Hebrew month Av) should not be eaten at a table” - the 9th of Av in Jerusalem
מוזיאון מגדל דוד | 11/07/2022
The Woman By the Side of the Magnificent Sultan
Anonymous | 10/03/2022
The Singing Nurse
מוזיאון מגדל דוד | 24/01/2022
Revolutions, Caviar, and the Calendar - Novy God
Community Writers | 03/01/2022
Gingerbread Cookies - Christ Church recipe
Community Writers | 03/01/2022
The History of “Armenian Christmas” in Jerusalem
Mitchell Stein | 30/12/2021
The Marenda de Hanukkah
עדי נמיה-כהן_עדנה עסיס | 05/12/2021