food

בתי אוכל ומסעדות

אלו בתי אוכל ומסעדות בעיר הפכו לאייקונים תרבותים וסמלים עירוניים? מה מתרחש בירושלים בתחום האוכל בשנים האחרונות?