food

חגים ואירועי אוכל מיוחדים

אילו מאכלים מתבשלים במטבחים המגוונים של בני הדתות והעדות השונים? מה אוכלים בירושלים בחגים? ואילו אירועי-אוכל היסטוריים ותרבותיים התרחשו בעיר?