food

חומרי גלם

כל טבח יגיד לכם שהכל מתחיל בטיב חומרי הגלם. אילו חומרי גלם היו מצויים בתקופות השונות בעיר, ומה הכינו מהם? כיצד חומרי גלם שהביאו איתם מארצות רחוקות כובשים, עולי הרגל, ותושבים חדשים השפיעו על המטבח המקומי? כיצד אותו חומר גלם מתבשל במטבחים של בני עדות ודתות שונים? היכנסו איתנו אל המזווה ההיסטורי של ירושלים - אל הסיפורים של העיר הזו דרך הטעמים המשתנים של הירקות, הפירות, הדגנים, התבלינים, הבשר והדגים.